Δημιουργία Autoresponder Καμπάνιας


Για να δημιουργήσετε μια autoresponder καμπάνια κατευθυνθείτε από το αριστερό menu στην επιλογή Campaigns → Autoresponders και πατήστε το κουμπί Create new.H διαδικασία δημιουργίας της autoresponder καμπάνιας είναι ακριβώς ίδια με την δημιουργία μιας κανονικής καμπάνιας όπως την έχουμε περιγράψει στην ενότητα “Καμπάνιες” και στα άρθρα: “Δημιουργία καμπάνιας” και “Campaign builder” όσον αφορά τα 3 πρώτα βήματα: Details, Setup, Template.

Η σημαντική διαφορά εντοπίζεται στο βήμα 4 Confirmation, όπου θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο του trigger event καθώς και τους χρόνους αποστολής του αυτόματου email.  Ας δούμε τι σημαίνουν τα πεδία που χρειάζεται να συμπληρώσετε και πώς να τα χρησιμοποιήσετε:
 • Autoresponder event:
  επιλέγετε το trigger event που θα ενεργοποιήσει την καμπάνια σας, όπως είδαμε στο άρθρο “Τι είναι οι autoresponder καμπάνιες” τα events είναι 4.
 • Autoresponder time unit:
  η μονάδα χρόνου για την αποστολή του αυτοματοποιημένου email, εδώ επιλέγετε αν θα είναι ώρα,ημέρα,μήνας κ.λπ
 • Autoresponder time value:
  η τιμή για την μονάδα χρόνου που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε 0 το αυτοματοποιημένο email θα σταλεί αμέσως μετά το trigger event. Εάν επιλέξετε 2 και το time unit είναι ημέρα, το αυτοματοποιημένο email θα σταλεί μετά από 2 ημέρες.
 • Send when opening this campaign:
  αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν το trigger event είναι AFTER-CAMPAIGN-OPEN ή AFTER-CAMPAIGN-SENT και αφορά την καμπάνια που θα λειτουργήσει ως trigger για την autoresponder καμπάνια σας.
 • Incl. imported subscribers:
  εδώ επιλέγετε εάν η autoresponder καμπάνια θα σταλεί σε συνδρομητές που κάνετε import στη λίστα που έχετε επιλέξει για την καμπάνια.
 • Incl. current subscribers:
  εδώ επιλέγετε εάν η autoresponder καμπάνια θα σταλεί σε όσους συνδρομητές βρίσκονται ήδη στη λίστα που έχετε επιλέξει.