Δημιουργία καμπάνιας

Για να δημιουργήσετε μια νέα καμπάνια επιλέξτε από το αριστερό μενού την επιλογή Campaigns -> All campaigns ή επιλέξτε κατευθείαν από το κεντρικό dashboard της πλατφόρμας την επιλογή Campaigns.Στην οθόνη που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Create new που βρίσκεται πάνω δεξιά.Στην οθόνη που εμφανίζεται θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα στην καμπάνια σας, να επιλέξτε τη λίστα που επιθυμείτε ή συγκεκριμένο segment της λίστας.Αφού συμπληρώσετε τα παραπάνω και πατήσετε Save and next μεταφέρεστε στη σελίδα του Setup τις καμπάνιας σας.

    Στο Campaign setup θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής:
  • From name: το όνομα του αποστολέα
  • From email: το email του αποστολέα
  • Reply to: το email στο οποίο θα λαμβάνετε τυχόν απαντήσεις
  • To name: το tag που επιθυμείτε να φαίνεται στο Το/Προς. (σας προτείνουμε να αφήνετε πάντα το tag EMAIL, δηλαδή το email του παραλήπτη)
  • Subject: το subject line που επιθυμείτε να έχει η καμπάνια


Στο section Campaign options χρειάζεται να δώσετε προσοχή στα πεδία Tracking domain και Preheader. Στο Tracking domain φροντίστε να επιλέγετε το σωστό domain κάθε φορά αν έχετε περισσότερα από ένα tracking domains. Στο Preheader είναι ένα σύντομο κείμενο, συνοδευτικό του subject, το οποίο συνοψίζει το περιεχόμενο του email.Στο section Campaign tracking options φροντίστε να επιλέξετε Yes στις επιλογές Open tracking, Url tracking, Open tracking from url tracking ώστε να μετράτε τα ανοίγματα και τα clicks των παραληπτών στην καμπάνια.Στο section A/B Test μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές εκδοχές του subject line ώστε να ποια έχει το καλύτερο performance, δηλαδή περισσότερα opens.Για τη συνέχεια της δημιουργίας καμπάνιας δείτε την επόμενη ενότητα Campaign Builder.