1. Δημιουργία νέου email domain

Για να δημιουργήσετε ένα νέο Email Domain κατευθυνθείτε από το αριστερο μενού στην επιλογή Domains → Sending Domains όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Create New για να δημιουργήσετε το πρώτο email sending domain σας.
Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώστε μόνο το πεδίο Domain name και αγνοήστε τα πεδία που θα εμφανιστούν από κάτω.Στη συνέχεια αφού πατήσετε το κουμπί Save changes, εμφανίζονται τα DNS records που θα πρέπει να δημιουργήσετε στον DNS σας ώστε να ολοκληρωθεί η επαλήθευση του Domain σας. Τα παρακάτω στοιχεία θα σας χρειαστούν στην ενότητα “3. Εισαγωγή των DNS records στο Domain σας”