2. Δημιουργία νέου tracking Domain

Για να δημιουργήσετε ένα νέο Tracking Domain κατευθυνθείτε από το αριστερό μενού στην επιλογή Domains → Tracking Domains όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Create new για να δημιουργήσετε το πρώτο tracking domain σας.
Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και πατήστε το κουμπί Save changes.
Για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό μας tracking domain ybt-snd.eu προσθέτωντας μπροστά το domain ή την επωνυμία σας όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα. Όλα τα links που εισάγετε στα email σας από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιούν αυτό το domain για το εσωτερικό tracking της εφαρμογής.