Εισαγωγή & εξαγωγή επαφών

Η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε αλλά και να εξάγετε μαζικά επαφές ανεβάζοντας και κατεβάζοντας αντίστοιχα λίστες.


Εισαγωγή Επαφών

Για να ανεβάσετε μαζικά επαφές θα χρειαστεί να τις ετοιμάσετε σε ένα αρχείο CSV όπου το όνομα της κάθε στήλης θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το tag του custom field που θέλετε να αντιστοιχηθεί.


Για παράδειγμα, αν μέσα στην πλατφόρμα έχετε δημιουργήσει ένα custom field με όνομα First name και tag FNAME, τότε στο CSV αρχείο που θα ανεβάσετε η στήλη με τα μικρά ονόματα των επαφών σας πρέπει να ονομαστεί αντίστοιχα FNAME.


Για να ανεβάσετε το CSV αρχείο σας, κατευθυνθείτε στη σελίδα overview της λίστας που επιθυμείτε να εμπλουτίσετε και επιλέξτε την επιλογή Tools.Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε ImportΚαι τέλος στην τελευταία οθόνη επιλέξτε την πρώτη επιλογή CSV File (live import).
Εξαγωγή Επαφών

Αντίστοιχα, εάν επιθυμείτε να κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας τις επαφές μιας λίστας κατευθυνθείτε από τη σελίδα overview της συγκεκριμένης λίστας στην επιλογή Tools, έπειτα πατήστε Export και στη συνέχεια CSV file.