3. Εισαγωγή των DNS records στο Domain σας

Σε αυτό το βήμα θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία από την δημιουργία Email Domain στο πρώτο βήμα και θα πρέπει να δημιουργήσετε τα 3 απαιτούμενα SPF, DMARC, DKIM records στο DNS panel της φιλοξενίας που αγοράζετε για το site σας.


Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να αγοράσετε ένα πακέτο υποστήριξης εδώ κι ένας τεχνικός μας θα σας καθοδηγήσει βήμα - βήμα στη διαδικασία εισαγωγής των DNS records.