Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 09:42

Email Warm-Up: Τι είναι, Πως να το κάνετε σωστά, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσετεTo email ως marketing κανάλι παραμένει πανίσχυρο. Ο μέσος εργαζόμενος τσεκάρει τα emails του 15 φορές τη μέρα και αντίστοιχη είναι και η συχνότητα για τους καταναλωτές. Το email σας δίνει πολλές ευκαιρίες να προβληθείτε σε δυνητικούς πελάτες και να αξιοποιήσετε τους υφιστάμενους.

Οι αποτελεσματικές email marketing καμπάνιες, όμως, απαιτούν αρκετά περισσότερα από την απλή αποστολή όσο το δυνατόν περισσότερων emails. Mία βασική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε για να αυξήσετε το email deliverability και το engagement είναι η διαδικασία του email domain warm up.Τι είναι Email Domain Warm Up;

Το email warm up είναι η διαδικασία της δημιουργίας ενός θετικού sender reputation για ένα email sender Domain πριν την αποστολή ολοκληρωμένων email καμπανιών. Ως σκοπό έχει την θετική αξιολόγηση από τους email service providers ώστε τα emails σας να μην καταλήγουν στα spam, αλλά αντίθετα να φτάνουν στο inbox του σωστού παραλήπτη.

Συνοπτικά το email domain warm up επιτυγχάνεται με την σταδιακή αύξηση του αριθμού των emails που στέλνονται από ένα νέο (ή ανενεργό για μεγάλο διάστημα) email λογαριασμό, ώστε αυτός να αποκτήσει θετικό reputation στους Internet Service Providers (ISPs).


⇒ Γιατί είναι Απαραίτητο το Email Domain Warm Up;

Το σωστό warm up ενός email λογαριασμού είναι κρίσιμο για τη συνολική επιτυχία των αποστολών που θα πραγματοποιηθούν από αυτό το account στο μέλλον!

Με το Warm Up xτίζετε Θετικό Sender Reputation
To Sender Reputation, με απλά λόγια, είναι το πώς βλέπουν και αξιολογούν οι email providers τον λογαριασμό και τα emails που στέλνετε.

Το reputation επηρεάζει το εάν θα βρεθείτε στο inbox. Συγκεκριμένα με ένα θετικό reputation τα emails σας καταλήγουν στο inbox των παραληπτών, ενώ αντίθετα με αρνητικό reputation, οι προσπάθειες σας θα καταλήγουν στο spam ή ακόμα χειρότερα o sender γίνεται block.

Η αξιολόγηση του reputation βασίζεται στα εξής:

 • Spam complaints
 • Μη έγκυρα emails παραληπτών
 • Spam trap hits
 • Authentication (SPF, DKIM, DMARC)
 • Τοποθέτηση του Sender σε blacklists από third parties
 • Βαθμός αλληλεπίδρασης - engagement rates των emails

Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το Sender Reputation είναι

 • Τα opens
 • Tα Clicks
 • Η ύπαρξη Authentication – DKIM, SPF, DMARC

Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το Sender Reputation είναι

 • Η μη - συγκατάθεση των παραληπτών, καθώς οδηγεί σε περισσότερα complaints
 • Παλιές ή μη - υγιείς λίστες παραληπτών
 • IP ή domain blacklistings
 • Spam trap hits
 • Μεγάλες διακυμάνσεις στον όγκο αποστολών

Όταν εφαρμόζετε σωστό warm up

Τα emails σας θα πηγαίνουν κανονικά στο inbox

Το sender reputation παραμένει σε πολύ καλά έως άριστα επίπεδα

Το deliverability και το Open Rate αυξάνονται

Όταν ΔΕΝ εφαρμόζετε warm up

Τα emails σας σταδιακά θα πηγαίνουν στα spam

To sender reputation σας συνεχώς μειώνεται

Οι email providers ενδεχομένως να σας βάλουν σε blacklist


Συμπέρασμα: Σωστό Warm up -> Θετικό Sender Reputation -> Μεγαλύτερο Deliverability & Παράδοση στα Inboxes


Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις δικές σας Email Καμπάνιες;
Best Practices για σωστό Email Warm Up

Πρέπει να έχετε κατά νου ότι χρειάζονται έως 8 εβδομάδες, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και περισσότερο, προκειμένου να κάνετε warm up το email domain σας.

Επίσης, υπάρχουν και email providers που θέτουν όρια στις αποστολές, δηλαδή πόσα emails μπορούν να παραδοθούν σε μια ημέρα, έως ότου ο αποστολέας αποκτήσει ένα καλό sender reputation.


⇒ 6 Best Practices για να κάνετε σωστά Warm Up


1.
Τα πρώτα emails που θα στείλετε πρέπει να είναι ελκυστικά και αποτελεσματικά, να προκαλούν κάποιο action από τους παραλήπτες.


2.
Στείλτε τα πρώτα emails σας στους παραλήπτες που έχουν κάνει opt-in πρόσφατα ή είναι engaged με τα emails σας διαχρονικά.


3.
Σταδιακά προσθέστε παλαιότερους ή λιγότερο engaged παραλήπτες στο προηγούμενο segment. Προσέξτε οι παλαιότεροι/λιγότερο engaged να μην ξεπερνούν το 15% της λίστας κάθε φορά.


4.
Η συχνότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Στη φάση του warm up χρειάζεται να στέλνετε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα αν επιθυμείτε να διαμορφώσετε θετικό sender reputation σχετικά σύντομα.


5.
Αποφύγετε με κάθε τρόπο να στείλετε σε παραλήπτες που είναι πιθανό να κάνουν complaints ή να μην έχουν valid email κι έτσι το μήνυμα να καταλήξει σε bounce.


6.
Σκοπός σας σε αυτή τη φάση δεν θα πρέπει να είναι τα conversions, αλλά τα opens, clicks, replies, γενικά το οποιοδήποτε engagement των παραληπτών με τα emails σας. Συνεπώς διαμορφώστε τη στρατηγική και το περιεχόμενο ανάλογα.


Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις δικές σας Email Καμπάνιες;
Προβλήματα & Περιορισμοί κατά το Email Warm Up

Μόλις ξεκινήσετε τη διαδικασία του warm up είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσετε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα ή να προκύψουν περιορισμοί από τους email service providers.

Τις περισσότερες φορές τα εμπόδια αυτά ξεπερνιούνται, αρκεί να μείνετε πιστοί στο πλάνο του warm up και να τηρείτε τα practices που αναφέραμε παραπάνω.

Αναλυτικά μερικά από τα ενδεχόμενα προβλήματα:


⇒ Bulking των emails σας από συγκεκριμένους providers όπως Gmail, Yahoo, Outlook

Το bulking είναι η κατάληξη των μηνυμάτων στο spam ή junk φάκελο. Επιλύεται συνήθως με την αποστολή αρκετών καμπανιών με καλά engagement metrics, αλλά ίσως χρειαστεί χρόνος για να φτάσετε στο inbox των παραληπτών. Να θυμάστε ότι η λύση εδώ είναι να συνεχίσετε να στέλνετε μόνο σε engaged παραλήπτες.


⇒ Delays - Καθυστερήσεις στην παράδοση των emails

Υπάρχει περίπτωση σε ορισμένους providers να παρατηρηθούν καθυστερήσεις όσον αφορά την παράδοση των emails. Όσα email καθυστερούν να παραδοθούν αρχικά χαρακτηρίζονται ως soft bounces, και οι providers συνεχίζουν να προσπαθούν να τα παραδώσουν για τις επόμενες 72 ώρες. Εάν δεν παραδοθούν σε αυτό το διάστημα, χαρακτηρίζονται ως hard bounces και συνεπώς δεν παραδίδονται. Οι καθυστερήσεις ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενες και θα μειώνονται όσο αυξάνεται η αξιοπιστία του sender reputation. O τρόπος να τις αντιμετωπίσετε είναι να μειώσετε τον όγκο των αποστολών που τρέχετε.


⇒ Πιθανότητα να μπλοκαριστεί το Sender Domain από κάποιον ISP

Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο το domain να γίνει blocked από κάποιο συγκεκριμένο provider, εάν αυτός παρατηρεί ότι οι παραλήπτες δεν αλληλεπιδρούν αρκετά με τα emails που στέλνετε. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επαναξετάσετε τη λίστα σας και να διατηρήσετε αυστηρά τους openers, clickers και να συνεχίσετε να στέλνετε

Γενικά, είναι πολύ σημαντικό να εξετάζετε τα metrics κάθε καμπάνιας που στέλνετε κατά την περίοδο του warm up και ανάλογα να προσαρμόζετε τις επόμενες αποστολές σας.


Συνοψίζοντας, ελπίζουμε σε αυτό το άρθρο να κατανοήσατε την σπουδαιότητα του email domain warm up, καθώς αυτό εν πολλοίς ευθύνεται για το sender reputation του email σας. Και όπως αναφέραμε εκτενέστερα παραπάνω, ένα αξιόπιστο και θετικό sender reputation είναι ο βασικός παράγοντας για να παραδοθούν τα emails σας στα inboxes και όχι στα spam.