4. Επαλήθευση Email Domain Settings

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής των DNS records στο Domain σας επιστρέψτε στην επιλογή Domains → Sending Domains επιλέξτε το sending domain που θέλετε να επαληθεύσετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί Verify DNS Records.


Εάν τα records που έχετε εισάγει είναι σωστά, η υπηρεσία θα επαληθεύσει το email domain σας και θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε αγορά πακέτου και σε αποστολές.