Γιατί είναι σημαντική η τμηματοποίηση των emails;

Το email segmentation όχι μόνο είναι σημαντικό, αλλά είναι απαραίτητο εάν θέλετε να πετύχετε τα μέγιστα conversions, καθώς σας επιτρέπει να στέλνετε πιο σχετικό και προσωποποιημένο περιεχόμενο στους παραλήπτες σας.
Με αυτόν τον τρόπο, μειώνετε τα unsubscribes και αυξάνετε τα click rates στις καμπάνιες σας. Επίσης, η τμηματοποίηση σας βοηθά να κατευθύνετε σωστά τα leads ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται στην αγοραστική διαδικασία, για παράδειγμα διαφορετικό περιεχόμενο θα πρέπει να λάβει κάποιος που μόλις προστέθηκε στις λίστες σας και άλλο περιεχόμενο κάποιος που σας γνωρίζει και έχει ήδη αγοράσει.

Συνοπτικά, το email segmentation παρουσιάζει τα εξής οφέλη και πλεονεκτήματα:

  • Αυξάνει τα open rates:
    Στέλνοντας πιο σχετικό περιεχόμενο, διαμορφώνετε και πιο relevant subject lines, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερα opens.

  • Αυξάνει τα click-through & conversion rates:
    Καθώς στέλνετε περιεχόμενο που αφορά τους χρήστες, αυτοί είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν με αυτό.

  • Μειώνει τα unsubscribes:
    Καθώς οι segmented παραλήπτες σας λαμβάνουν μόνο emails που τους ενδιαφέρουν και τους αφορούν, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να απεγγραφούν από τις λίστες σας.