Παραμετροποίηση σελίδων λίστας

Με τη δημιουργία της λίστας δημιουργούνται αυτόματα και 11 σελίδες - pages, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορες χρήσιμες λειτουργίες όπως τη φόρμα εγγραφής της λίστας, τη σελίδα όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν update τις πληροφορίες τους, το welcome email κ.α.


Όλες αυτές οι σελίδες είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες, ώστε να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο που επιθυμείτε.


Για να παραμετροποιήσετε τα pages της λίστας κατευθυνθείτε από το αριστερό μενού στην επιλογή Lists → Lists και επιλέξτε τη λίστα που επιθυμείτε. Θα μεταφερθείτε στην οθόνη overview της λίστας όπου πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Pages.
Subscribe Form

Το πρώτο page που μπορείτε να παραμετροποιήσετε είναι η φόρμα εγγραφής της λίστας - subscribe form.Όπως βλέπετε και στην εικόνα, μπορείτε να προσθέσετε εικόνα - λογότυπο της επιλογής σας, να επιλέξετε αν θα είναι εμφανές το όνομα της λίστας και τέλος να παραμετροποιήσετε το συνοδευτικό κείμενο της φόρμας. Το tag [LIST_FIELDS] είναι απαραίτητο για την εμφάνιση των πεδίων στους χρήστες. Αφού κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε ένα preview της σελίδας πατώντας το κουμπί Preview it now που βρίσκεται πάνω δεξιά.Pending Subscribe

To δεύτερο page προς παραμετροποίηση είναι το Pending Subscribe, δηλαδή η σελίδα που εμφανίζεται στον χρήστη αφού αυτός καταχωρήσει τα στοιχεία του στο subscribe form που είδαμε προηγουμένως.


Η σελίδα pending subscribe ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει λάβει ένα email προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.Μπορείτε να εισάγετε μια εικόνα - λογότυπο στη σελίδα, να επιλέξετε εάν θα είναι εμφανές το όνομα της λίστας και τέλος να παραμετροποιήσετε το κείμενο ενημέρωσης για το email επιβεβαίωσης.Subscription confirmed

To τρίτο page προς παραμετροποίηση είναι το Subscription confirmed, δηλαδή η σελίδα που καταλήγει ο χρήστης αφού πατήσει το link επιβεβαίωσης της εγγραφής που έλαβε με email.


Στη σελίδα Subscription confirmed ο χρήστης ενημερώνεται ότι η εγγραφή του ολοκληρώθηκε με επιτυχία και του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τα στοιχεία του ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας το Update profile link.Και σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο, να επιλέξετε εάν θα είναι εμφανές το όνομα της λίστας και τέλος να παραμετροποιήσετε το κείμενο.Update Profile

Το τέταρτο page είναι το Update Profile, όπου ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τα στοιχεία που καταχώρησε αρχικά στο subscription form κατά την εγγραφή του.Και σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο, να επιλέξετε εάν θα είναι εμφανές το όνομα της λίστας και τέλος να παραμετροποιήσετε το κείμενο. Προσοχή: το tag [LIST_FIELDS] είναι απαραίτητο προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του.Unsubscribe form

Το πέμπτο page είναι το Unsubscribe form, δηλαδή η σελίδα που καταλήγει ο χρήστης όταν πατήσει το unsubscribe link σε κάποιο από τα emails που του στείλατε, προκειμένου να διαγραφεί από τη λίστα παραληπτών σας.Και σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο, να επιλέξετε αν θα είναι εμφανές το όνομα της λίστας, να παραμετροποιήσετε το συνοδευτικό κείμενο. Πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε το tag [UNSUBSCRIBE_EMAIL_FIELD], ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει unsubscribe και προαιρετικά μπορείτε να συμπεριλάβετε και το tag [UNSUBSCRIBE_REASON_FIELD], ώστε αν το επιθυμεί ο χρήστης να μπορεί να καταγράψει τους λόγους που διαγράφεται από τη λίστα σας.Unsubscribe confirmation

To έκτο page είναι το Unsubscribe confirmation, δηλαδή η σελίδα που καταλήγει ο χρήστης αφού έχει ολοκληρώσει το unsubscription από τη λίστα παραληπτών σας.Και σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο, να επιλέξετε αν θα είναι εμφανές το όνομα της λίστας, να παραμετροποιήσετε το συνοδευτικό κείμενο. Σας προτείνουμε να συμπεριλάβετε στη σελίδα το tag [SUBSCRIBE URL], ώστε ο χρήστης να μπορεί αν το επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στη λίστα σας.Subscribe confirm email

Το έβδομο page είναι το Subscribe confirm email, δηλαδή το email που λαμβάνει ο χρήστης αφού συμπληρώσει τα LIST FIELDS της σελίδας Subscribe form - φόρμα εγγραφής.Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να παραμετροποιήσετε το Email subject που θα λαμβάνει ο χρήστης, καθώς και το κείμενο του body του email. Ακόμη μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο και να επιλέξετε αν θα είναι εμφανές το όνομα της εταιρείας. Πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε στο body του email το tag [SUBSCRIBE_URL], ώστε ο χρήστης να μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του στη λίστα σας.Unsubscribe confirm email

Το όγδοο page είναι το Unsubscribe confirm email, δηλαδή το email που λαμβάνει ο χρήστης αφού πατήσει το unsubscribe link στη σελίδα Unsubscribe form προκειμένου να επιβεβαιώσει την διαγραφή του από τη λίστα.Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να παραμετροποιήσετε το Email subject που θα λαμβάνει ο χρήστης, καθώς και το κείμενο του body του email. Ακόμη μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο και να επιλέξετε αν θα είναι εμφανές το όνομα της εταιρείας. Πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε στο body του email το tag [UNSUBSCRIBE_URL], ώστε ο χρήστης να μπορεί να ολοκληρώσει την διαγραφή του από τη λίστα σας.Welcome email

Το ένατο page είναι το Welcome email, δηλαδή το email που λαμβάνει ο χρήστης αφού ολοκληρώσει την εγγραφή του στη λίστα σας.Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να παραμετροποιήσετε το Email subject που θα λαμβάνει ο χρήστης, καθώς και το κείμενο του body του email. Ακόμη μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο και να επιλέξετε αν θα είναι εμφανές το όνομα της εταιρείας. Προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε το tag [UPDATE_PROFILE_URL], ώστε αν το επιθυμεί ο χρήστης να τροποποιήσει τις πληροφορίες του.Subscription confirmed approval

Το δέκατο page είναι το Subscription confirmed approval, δηλαδή η σελίδα που καταλήγει ο χρήστης αφού ολοκληρώσει το αίτημα του για εγγραφή στη λίστα παραληπτών σας.Και σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να εισάγετε εικόνα - λογότυπο, να επιλέξετε εάν θα είναι εμφανές το όνομα της λίστας και να παραμετροποιήσετε το κείμενο.Subscription confirmed approval email

Το ενδέκατο page είναι το Subscription confirmed approval email, δηλαδή το email που λαμβάνει ο χρήστης αφού εσείς έχετε εγκρίνει την εγγραφή του στη λίστα παραληπτών σας.Μπορείτε να ορίσετε το Email subject καθώς και το περιεχόμενο του email, να εισάγετε εικόνα - λογότυπο και να επιλέξετε αν θα είναι εμφανές το όνομα της εταιρείας σας ή όχι.