Ποια είναι η διαφορά μεταξύ hard bounce και soft bounce;

Τα hard bounces προκαλούνται από μόνιμα προβλήματα, ενώ τα soft bounces από προσωρινά ζητήματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν.

Τα hard bounces συνήθως οφείλονται σε outdated domains, μη έγκυρες διευθύνσεις, ή μπλοκάρισμα του domain σας από τον παραλήπτη.

Για τα soft bounces μερικοί πιθανοί λόγοι είναι: ο server να μη λειτουργεί προσωρινά, το email να έχει πολύ μεγάλο μέγεθος ή το inbox του παραλήπτη να ήταν γεμάτο.