Ποια είναι τα είδη του email phishing;

Τα είδη του email phishing περιλαμβάνουν:

 • Phishing
  η προσπάθεια του επιτιθέμενου να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς καρτών.

 • Spear phishing
  παρόμοιο με το phishing, αλλά στοχεύει σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή οργανισμούς.

 • Pharming
  η χρήση κακόβουλου λογισμικού για να ανακατευθύνει τον χρήστη σε μια πλαστή ιστοσελίδα.

 • Whaling
  μια μορφή spear phishing που στοχεύει στα στελέχη εταιρειών, συνήθως στο τμήμα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, για να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες.