Πόσο συχνά πρέπει να στέλνω emails στο κοινό μου;

Δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας όσο αφορά την συχνότητα των αποστολών. Μπορείτε να στέλνετε τόσο συχνά όσο δεν γίνεστε ενοχλητικοί για τους πελάτες σας. Για μερικές εταιρείες αυτό μπορεί να σημαίνει μια φορά την εβδομάδα, ενώ για άλλες καθημερινά.

Προκειμένου να βρείτε μια συχνότητα που έχει νόημα και φέρνει αποτελέσματα σε εσάς, πειραματιστείτε ξεκινώντας με χαμηλή συχνότητα και προχωρήστε αυξάνοντας τις αποστολές σας ανάλογα με την ανταπόκριση των παραληπτών.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αφήσετε τους συνδρομητές σας να επιλέξουν εκείνοι κάθε πότε επιθυμούν να λαμβάνουν τα emails σας. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους, εκτός των άλλων, μπορείτε να τους ρωτάτε για την επιθυμητή συχνότητα και να την τηρείτε.