Προσθήκη custom fields

Τα custom fields είναι στοιχεία - πληροφορίες που θέλουμε να έχουμε για κάθε επαφή σε μία λίστα.


Υποχρεωτικό πεδίο είναι το email για να μπορούμε να κάνουμε αποστολές, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε και δικά μας ανάλογα με το τι στοιχεία θέλουμε να έχουμε για την κάθε επαφή. Τα πεδία αυτά θα εμφανίζονται στη λίστα μας και μπορούν να εμφανίζονται και στη φόρμα εγγραφής της λίστας, ώστε να τα συμπληρώνουν οι πιθανοί subscribers.


Η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε custom fields στις επαφές της λίστας σας ώστε να μπορείτε να κάνετε εύκολα τμηματοποίηση και να προσωποιείτε το περιεχόμενο των emails.


Για να προσθέσετε custom fields κατευθυνθείτε από το αριστερό μενού στην επιλογή Lists → Lists και επιλέξτε τη λίστα που επιθυμείτε. Θα μεταφερθείτε στην οθόνη overview της λίστας όπου πρέπει να επιλέξετε την επιλογή custom fields.Όπως βλέπετε η πλατφόρμα έχει ήδη δημιουργήσει 3 custom fields για εσάς, το email, το first name και το last name.


Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 20 διαφορετικά custom fields όπως text, dropdown field, phone number, αυτά που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας και να τα προσθέσετε στη λίστα σας.Προσοχή, όταν προσθέτετε ένα νέο custom field, το tag πρέπει να είναι μοναδικό, να περιέχει μόνο κεφαλαίους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και τέλος όταν πρόκειται να ανεβάσετε μια λίστα στο σύστημα, το όνομα κάθε στήλης στο αρχείο σας πρέπει να είναι ίδιο με το tag που επιθυμείτε να αντιστοιχηθεί.


Όσον αφορά την επιλογή Visibility αυτή έχει να κάνει με το εάν το custom field θα είναι εμφανές στη φόρμα εγγραφής της λίστας. Διατηρήστε visibile μόνο όσα custom fields επιθυμείτε να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι συνδρομητές.