Πώς μπορώ να αποφύγω το email phishing, το email spoofing και το email spam;

Ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αποφύγετε το email phishing, το email spoofing και το email spam είναι τα εξής:

  • Μην απαντάτε σε απροσδόκητα email, ιδίως αν ζητούν ευαίσθητες πληροφορίες.

  • Προσέξτε τον αποστολέα και τη διεύθυνση email. Ελέγξτε αν το email είναι πραγματικά από τον αποστολέα που δηλώνει και όχι από κάποιον που προσποιείται ότι είναι ο αποστολέας.

  • Χρησιμοποιήστε antivirus λογισμικό για να ανιχνεύσετε το email spam και το κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτό.

  • Μην απαντάτε σε email spam ούτε να το προωθείτε το σε άλλους. Διαγράψτε απευθείας το email spam από το inbox σας.

  • Χρησιμοποιείστε αξιόπιστα λογισμικά προστασίας και κρατήστε το λογισμικό ενημερωμένο με τις τελευταίες αναβαθμίσεις.