Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι τα emails που στέλνω δεν θα καταλήξουν στα spam;

Μερικά από τα μέτρα που μπορείτε να πάρετε για να μειώσετε τις πιθανότητες τα emails σας να καταλήξουν στα spam είναι:

  • Nα στέλνετε emails μόνο σε παραλήπτες που σας έχουν δώσει τη συγκατάθεση να λαμβάνουν να χρησιμοποιείτε σχετικές διευθύνσεις from και reply-to

  • Nα ελέγχετε τα emails σας πριν την αποστολή με κάποιο spam-checking tool

  • Zητήστε από τους συνδρομητές σας να προσθέσουν την email διεύθυνσή σας στις επαφές τους

  • Nα χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη email marketing πλατφόρμα με κορυφαίο deliverability

  • Πάντα να κάνετε proofread στα emails που στέλνετε

  • Μην γράφετε παραπλανητικά ή spammy subject lines

  • Διατηρήστε μια καλή συχνότητα αποστολών

  • Να καθαρίζετε συχνά τις λίστες παραληπτών σας