Πώς μπορώ να ξεκινήσω το email marketing;

Για να ξεκινήσετε με το email marketing θα πρέπει κατά σειρά να προχωρήσετε με τα παρακάτω βήματα:

  1. Δημιουργία μιας λίστας συνδρομητών/παραληπτών: Μπορείτε να συλλέγετε emails μέσα από ειδικές φόρμες εγγραφής στο website σας ή στα social media σας.

  2. Επιλογή ενός ESP (Email Service Provider): ESPs είναι εταιρείες που παρέχουν το λογισμικό/πλατφόρμα που απαιτείται για να στήνετε και να στέλνετε τις email καμπάνιες σας.

  3. Δημιουργία και σχεδιασμός της email καμπάνιας: Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του template, τη συγγραφή του περιεχομένου και την προσθήκη εικόνων ή άλλων media.

  4. Testing και αποστολή της καμπάνιας: Αποστολή μιας test καμπάνιας σε δικά σας emails για να διασφαλίσετε ότι όλα λειτουργούν σωστά και έπειτα κανονική αποστολή του email στη λίστα σας.

  5. Παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων: Τέλος, πρέπει να αναλύσετε συγκεκριμένους δείκτες όπως το open rate, το click-through rate και τα conversions για να έχετε μια σαφή εικόνα της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας.