Πώς μπορώ να μετρήσω την αποτελεσματικότητα των emails που στέλνω;

Οι σημαντικότεροι δείκτες αποτελεσματικότητας μιας email marketing καμπάνιας είναι το open rate:
δηλαδή το ποσοστό των παραληπτών που άνοιξαν το email σας, το click rate: δηλαδή το ποσοστό των παραληπτών που κλίκαραν τον σύνδεσμο του email σας, τα unsubscribes, δηλαδή ο αριθμός των παραληπτών που επέλεξαν να απεγγραφούν από τα emails σας.