Τι είναι οι Autoresponder Καμπάνιες;

Autoresponder είναι μια καμπάνια, η οποία στέλνει αυτόματα emails σε συγκεκριμένους παραλήπτες βάσει συγκεκριμένων trigger events δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για προσωποποιημένη και on time επικοινωνία με τους παραλήπτες.

Κάθε autoresponder καμπάνια συνδέεται με μια μοναδική λίστα. Συνεπώς, όταν εισάγουμε παραλήπτες στη συγκεκριμένη λίστα ή όταν εγγράφονται σε αυτήν νέοι παραλήπτες, τότε λαμβάνουν αυτόματα τις autoresponder καμπάνιες που έχουμε δημιουργήσει βάσει των triggers που έχουμε ορίσει.

  Η πλατφόρμα διαθέτει 4 trigger events
 • AFTER-SUBSCRIBE:
  η αυτοματοποιημένη καμπάνια θα σταλεί σε όσους εγγραφούν στη λίστα που έχετε δηλώσει στα Details της καμπάνιας.
 • AFTER-PROFILE-UPDATE:
  η αυτοματοποιημένη καμπάνια θα σταλεί σε όσους παραλήπτες ανανεώσουν τις πληροφορίες του profile τους όπως: email, όνομα ή επίθετο.
 • AFTER-CAMPAIGN-OPEN:
  η αυτοματοποιημένη καμπάνια θα σταλεί σε όσους παραλήπτες ανοίξουν μια άλλη προηγούμενη καμπάνια που έχετε επιλέξει.
 • AFTER-CAMPAIGN-SENT:
  η αυτοματοποιημένη καμπάνια θα σταλεί σε όσους παραλήπτες λάβουν μια προηγούμενη καμπάνια, ανεξάρτητα εάν την έχουν ανοίξει ή όχι.

Παραδείγματα Autoresponder Καμπανιών


Welcome emails

Ένα παράδειγμα autoresponder καμπάνιας είναι τα welcome emails. Συγκεκριμένα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια καμπάνια που να καλωσορίζει όσους συνδρομητές εγγράφονται στη λίστα σας. Αυτή η καμπάνια θα αποστέλλεται αυτόματα σε κάθε νέο συνδρομητή μετά από χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.


Nurture emails

Οι nurture καμπάνιες είναι καμπάνιες που βασίζονται στη συμπεριφορά των παραληπτών και στόχο έχουν να τους καθοδηγούν κατά τη διάρκεια του buyer journey προς το τελικό στάδιο, την αγορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σειρά autoresponder emails τα οποία να αποστέλλονται μόνο σε όσους παραλήπτες ανοίξουν την 1η καμπάνια που στείλατε. Αντίστοιχα, μπορείτε να ορίσετε διαφορετική αλληλουχία emails για όσους δεν άνοιξαν το 1ο email σας.


Review emails

Αξιοποιώντας το API της πλατφόρμας μπορείτε να εισάγετε αυτόματα στην autoresponder λίστα σας χρήστες που ολοκληρώνουν μια συγκεκριμένη ενέργεια. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε στην autoresponder λίστα σας όσους χρήστες αγοράσουν ένα προϊόν από το eshop σας και να τους στείλετε αυτόματα autoresponder email μετά από χρονικό διάστημα της επιλογής σας, όπου να τους ζητάτε τη γνώμη τους για την αγοραστική τους εμπειρία.


Αποστολή κουπονιού

Αξιοποιώντας τα autoresponder emails μπορείτε να στέλνετε αυτόματα κουπόνια στους νέους χρήστες που εγγράφονται στην αντίστοιχη λίστα ή ακόμη να στέλνετε κουπόνια σε όσους παραλήπτες άνοιξαν μια συγκεκριμένη καμπάνια και άρα έδειξαν ενδιαφέρον για τα προϊόντα σας.