Τι είναι η τμηματοποίηση στο email marketing;

H τμηματοποίηση ή αλλιώς το email marketing segmentation είναι η διαδικασία του διαχωρισμού της λίστας σας σε μικρότερα groups, ώστε να στέλνετε πιο στοχευμένες καμπάνιες.

Σίγουρα, κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές ανάγκες και ζητούμενα, άρα και η τμηματοποίηση της θα είναι διαφορετική, όμως υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τμηματοποίησης τα οποία είναι πολύ χρήσιμα όπως: τα ενδιαφέροντα των χρηστών, τα δημογραφικά στοιχεία τους, η δραστηριότητά τους και το ιστορικό των αγορών τους.