Τι είναι ο Email Service Provider ή ESP;

Ένας Email Service Provider είναι μια εταιρεία που παρέχει όλα τα εργαλεία και τα συστήματα που απαιτούνται για την αποστολή και την διαχείριση email καμπανιών.

Συνήθως ένας ESP προσφέρει μια email marketing πλατφόρμα η οποία έχει ως απαραίτητα χαρακτηριστικά τα εξής: email templates, διάφορους αυτοματισμούς και δείκτες απόδοσης - analytics.