Τι είναι το DKIM και γιατί είναι σημαντικό;

Το DKIM (DomainKeys Identified Mail) είναι μια μέθοδος επαλήθευσης της αυθεντικότητας των emails. Συγκεκριμένα, όταν ένα email αποστέλλεται, “υπογράφεται” απο τον αποστολέα με ένα private key και έπειτα επαληθεύεται στον mail server που το λαμβάνει με τη χρήση ενός public key το οποίο βρίσκεται στο DNS.

Αυτή η διαδικασία επαληθεύει 2 πράγματα.

  1. Ότι το email έχει όντως σταλεί από το domain που αναφέρεται στο FROM

  2. Ότι το περιεχόμενο του email δεν αλλοιώθηκε κατά τη μεταφορά

Mε αυτόν τον τρόπο ένας πάροχος email (για παράδειγμα το Gmail) ελέγχει το email και μπορεί να διαπιστώσει εάν αυτό εστάλη πραγματικά από τον φερόμενο ως αποστολέα και αν το περιεχόμενο του έχει αλλοιωθεί από το περιεχόμενο που είχε αρχικά κατά την αποστολή. Με αυτά τα δεδομένα το Gmail αποφασίζει πως θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο email, αν θα το στείλει στα spam, αν θα το στείλει στο inbox κλπ.

Με άλλα λόγια, το DKIM αποτρέπει κακόβουλη χρήση του email Domain σας και αποτρέπει τρίτους απο το να το χρησιμοποιούν και να υποδύονται εσάς.