Τι είναι το email marketing;

Ως email marketing ορίζεται η αποστολή email μηνυμάτων σε ένα group χρηστών. Τα emails αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, ειδικές προσφορές αλλά και χρήσιμα updates. Mια σωστή email marketing στρατηγική επιτρέπει στα brands να παραμένουν σε επαφή με τους συνδρομητές τους, ώστε να τους διατηρούν engaged. Επίσης, τα emails είναι ένα ιδανικό μέσο για να μετατρέψετε τα leads σε πελάτες μέσω μιας σειράς κατάλληλων μηνυμάτων.

Γενικότερα μπορείτε να αξιοποιήσετε το email marketing ώστε:

  • Να δημιουργήσετε περισσότερα και ποιοτικότερα leads
  • Να αυξήσετε το awareness γύρω από το brand σας
  • Να μετατρέψετε δυνητικά prospects σε πελάτες
  • Να μετατρέψετε τους πελάτες σας σε πιστούς ακόλουθους

Το email marketing είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για μια σειρά από λόγους με τους σημαντικότερους να είναι οι εξής:

  • Είναι πολύ αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας καθώς επιτρέπει τη στοχευμένη και personalized επικοινωνία σε μεγάλο αριθμό παραληπτών.
  • Είναι πάρα πολύ οικονομικό. Το email ως μέσο διαφήμισης είναι εξαιρετικά οικονομικό και μάλιστα σε σύγκριση με άλλες μορφές διαφήμισης όπως το social media advertising, εκτός από οικονομικότερο είναι και πολύ πιο αποδοτικό.
  • Είναι απόλυτα μετρήσιμο, συνεπώς μπορείτε να γνωρίζετε με ακρίβεια τι δουλεύει και τι όχι, ώστε να βελτιώνετε συνεχώς τις επόμενες καμπάνιες σας.
  • Είναι καθολικά δημοφιλές, όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά το email για διάφορους λόγους, συνεπώς η διαφήμιση σ’ αυτό αποτελεί πρακτικά μονόδρομο.