Τι είναι το email phishing;

Το email phishing είναι μια μορφή ηλεκτρονικής απάτης, όπου ο κακόβουλος κάνει παρέμβαση σε ένα email και στέλνει μηνύματα που φαίνονται ότι προέρχονται από μια αξιόπιστη πηγή, όπως μια τράπεζα ή μια εταιρεία.

Στα μηνύματα αυτά οι κακόβουλοι ζητούν από τους παραλήπτες να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς καρτών.