Τι είναι το email spam;

Το email spam είναι η αποστολή ανεπιθύμητων emails σε μεγάλους όγκους σε διάφορους παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν συναινέσει στη λήψη τους.

Συνήθως, το email spam μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις, προσκλήσεις σε ανεπιθύμητους διαγωνισμούς, περιεχόμενο που προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή κακόβουλο λογισμικό.