Τι είναι το email spoofing;

Το email spoofing είναι μια πρακτική κατά την οποία ένας κακόβουλος χρήστης αλλοιώνει τον "αποστολέα" του email, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι το email προέρχεται από μια διαφορετική πηγή από αυτήν που πραγματικά προέρχεται.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης του επικεφαλίδας του email, ή του πεδίου FROM στο email header.