Τι είναι το email verification;

To email verification είναι η διαδικασία ελέγχου και αυθεντικοποίησης των emails που συλλέγετε ώστε να διασφαλίζετε ότι οι διευθύνσεις αυτές υπάρχουν και είναι έγκυρες, δηλαδή μπορούν να λάβουν email.

Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη του email verification περιλαμβάνουν:

  • Την διατήρηση καθαρών email λιστών
  • Την δραστική μείωση των hard bounces
  • Tη βελτίωση του email deliverability
  • Την πιο αποτελεσματική στόχευση
  • Την εξοικονόμηση budget