Τι είναι το Opt-in & το Opt-out;

Το Opt-in είναι ένας τρόπος λήψης συγκατάθεσης όπου οι πελάτες δηλώνουν ρητά ότι δέχονται να λαμβάνουν επικοινωνίες από ένα brand. Αυτές οι επικοινωνίες μπορούν να αφορούν διάφορα μέσα όπως το email και το SMS και να περιλαμβάνουν product updates, διαφημιστικά μηνύματα και άλλες marketing ενέργειες.
Συχνά χρησιμοποιούνται αντίστοιχες opt-in φόρμες ώστε οι πελάτες να εγγράφονται σε κάποιο newsletter. Οι φόρμες αυτές περιλαμβάνουν ένα checkbox το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν οι χρήστες για να επιβεβαιώσουν την συγκατάθεση τους στη λήψη διαφημιστικής επικοινωνίας.

Mε τον όρο opt-out ορίζουμε την αντίστροφη διαδικασία από αυτή του opt-in, δηλαδή τη δυνατότητα για τους χρήστες να απεγγραφούν από τις επικοινωνίες των brands και να διαγραφούν από τις λίστες τους.

Μερικά από τα οφέλη του Opt-in είναι:

  • Χτίζουν τις email λίστες σας εύκολα και γρήγορα

  • Αυξάνουν τα open rates

  • Αυξάνουν το engagement

  • Βελτιώνουν την marketing στρατηγική