Τι είναι το single Opt-in και double Opt-in;

Single Opt-in: είναι η διαδικασία όπου ένας χρήστης εγγράφεται για να λαμβάνει επικοινωνίες από εσάς χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση αυτής της εγγραφής.
Σε αυτή την περίπτωση η email διεύθυνση του χρήστη προστίθεται στις λίστες σας αμέσως μετά τη συμπλήρωση της opt-in φόρμας.

Double Opt-in: είναι η διαδικασία όπου ένας χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει την εγγραφή του για να λαμβάνει επικοινωνίες από εσάς μέσα από ένα confirmation link το οποίο αποστέλλεται στο email του αμέσως μόλις συμπληρώσει την opt-in φόρμα σας.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου:

Single Opt-in

Πλεονεκτήματα:

  • Αυξάνετε τις λίστες παραληπτών σας γρήγορα
  • Οι χρήστες εγγράφονται εύκολα στις λίστες σας

Μειονεκτήματα:

  • Χαμηλή ποιότητα των λιστών σας
  • Μικρό engagement και χαμηλά open rates

Double Opt-in

Πλεονεκτήματα:

  • Καθαρές λίστες με συνδρομητές που πραγματικά ενδιαφέρονται
  • Μεγαλύτερο engagement και open rates

Μειονεκτήματα:

  • Αργός ρυθμός ανάπτυξης των λιστών σας