Τι είναι το SPF και γιατί το χρειάζομαι;

To SPF (Sender Policy Framework) είναι ένα email authentication standard που βοηθά στην προστασία των αποστολέων και των παραληπτών email από φαινόμενα όπως spam, spoofing και phishing.

Το SPF σχεδιάστηκε με σκοπό να επιτρέπει στον mail server του παραλήπτη να μπορεί να εξακριβώνει αν ένα email που φέρεται να έχει σταλεί από ένα συγκεκριμένο email domain έχει όντως σταλεί από τον ιδιοκτήτη αυτού του Domain.

Προσθέτοντας ένα SPF record στο Domain Name System σας, παρέχετε μια λίστα me IPs από mailservers ή συστήματα που επιτρέπεται να στέλνουν emails με το domain σας. Έτσι, οι servers που δέχονται τα emails μπορούν να ελέγξουν εάν το εκάστοτε email προέρχεται από μια IP η οποία έχει άδεια να στέλνει εκ μέρους του domain σας.