Τι έκταση πρέπει να έχουν τα emails που στέλνω;

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει σωστή ή λάθος έκταση όσο αφορά τα αποτελεσματικά emails. H κατάλληλη έκταση καθορίζεται από το είδος και τον σκοπό του email.
Τα transactional emails συνηθίζεται να είναι σύντομα και to the point, καθώς ο παραλήπτης θέλει να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
Στα promotional emails ανάλογα με τον σκοπό του εκάστοτε email υπάρχει περισσότερη ελευθερία…

Μερικά best practices σχετικά με τα 4 κύρια στοιχεία ενός email είναι:

  1. Το subject line σας καλό είναι να κυμαίνεται από 30 έως 50 χαρακτήρες

  2. Το preheader text του email σας φροντίστε να είναι από 40 έως 100 χαρακτήρες

  3. Το κείμενο του email σας καλό είναι να κυμαίνεται μεταξύ 50-125 λέξεων

  4. Ένα σωστό CTA κυμαίνεται μεταξύ 2 - 5 λέξεων