Τι είναι το A/B Testing και πώς μπορώ να το αξιοποιήσω;

To A/B testing, γνωστό και ως split testing είναι μια μέθοδος κατά την οποία οι αποστολές σας αποτελούνται από 2 διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου email, οι οποίες αποστέλλονται σε διαφορετικά segments με σκοπό να διαπιστώσετε ποια παραλλαγή είναι πιο αποδοτική.

Η διαφορά μεταξύ των 2 παραλλαγών μπορεί να είναι μικρή όπως διαφορετικό wording στο subject line ή μπορεί να είναι πιο θεμελιώδης όπως για παράδειγμα ένα εντελώς διαφορετικό email layout και design.

To σωστό Α/Β testing τεστάρει ένα στοιχείο κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποδώσετε με σιγουριά τις διαφορές στην απόδοση των 2 παραλλαγών. Και όσο αφορά την μέτρηση της αποδοτικότητας μπορείτε να εστιάσετε στους εξής δείκτες: open rate, click rate, conversion rate.


Τα οφέλη του A/B testing

Βελτιωμένα Open Rates:
Τεστάροντας τους παράγοντες που επηρεάζουν το open rate, δηλαδή το subject line και το preview text, αποκτάτε μια καλύτερη εικόνα του τι είδους περιεχόμενο ανοίγουν οι συνδρομητές σας, κι έτσι μπορείτε να βελτιώσετε τις επόμενες καμπάνιες σας.

Βελτιωμένα Click Rates:
Όπως και με τα open rates, τεστάροντας το περιεχόμενο μέσα στο email, σταδιακά θα κατανοήσετε καλύτερα ποιο περιεχόμενο και ποια links τείνουν να κλικάρονται περισσότερο από τους συνδρομητές σας.

Βελτιωμένα Conversion Rates:
Βελτιώνοντας το open και click rate, οδηγείτε περισσότερους συνδρομητές στο site σας και συνεπώς αυξάνετε τις πιθανότητες αυτοί να ολοκληρώσουν μια αγορά.

Ποια στοιχεία μπορείτε να κάνετε Α/Β testing

  • To subject line
  • To preview text
  • To όνομα του αποστολέα
  • Την ώρα/ημέρα αποστολής
  • Τα κείμενα στα Call to Action κουμπιά
  • Την έκταση του email
  • To design του email